කර්මාන්තශාලා ඡායාරූපය

සාදරයෙන් පිළිගනිමු අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවට පිවිසෙන්න

වැඩමුළුව

factour-tour1
factour-tour2
factory-tour3

කාර්යාල

factory tourpic
factory tour5
factory tour6
factory tour7

පාරිභෝගික පැමිණීම

factory tour8
factory tour9
factory-tour10
factory-tour11
factory-tour12
factory-tour13
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න